Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 28 2017

8916 e75f
Reposted fromiamstrong iamstrong vianazwazdupy nazwazdupy
1433 bf6f
Reposted fromnyaako nyaako vianoticeable noticeable

August 26 2017

0921 2f6f
1426 e104 500
dziś, 6 lat już, K.
3214 210f
5334 ccac 500
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viadzony dzony

August 23 2017

8140 7d7f 500
Reposted from0 0 vialexxie lexxie
To takie straszne, ile tak naprawdę można na kogoś czekać.
— J. Żulczyk, Radio Armagedon
Reposted fromjust-breathe just-breathe viaday11shadow day11shadow

August 22 2017

Życie zostawia blizny na ciele i na duszy. Kiedy poznaje się kogoś w połowie drogi, trudno oczekiwać, że nie będzie miał żadnych zadrapań.
— Chufo Lloréns
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viajustfeel justfeel
Miało mi się nic nie śnić. Miałem odpocząć.
— Jakub Żulczyk
4344 993b 500
Reposted fromzuzannag zuzannag viacontrolhp controlhp

August 21 2017

4300 cc88
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vialexxie lexxie
4084 7c1f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaoll oll

August 16 2017

5691 b015
Reposted fromsexypretty sexypretty viaaanisiowe aanisiowe
8430 9c52 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaxmartii xmartii

August 15 2017

August 13 2017

6213 7682
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl