Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2019

2989 4519 500
Reposted fromnenya nenya viafreeway freeway
2364 61f4
Reposted fromEtnigos Etnigos

October 29 2019

- Mnie się nadal wydaje, że to "prawdziwe życie" dopiero ma nadejść.

- Tak, jasne, kiedy jesteśmy młodzi, wydaje nam się, że przeżywamy ciągle wstęp do życia. Mamy 20 lat, 30 i myślimy: "Prawdziwe to dopiero się zacznie". Przebiegamy przez te progi, czekając na jakiś przełom, a to, co jest teraz...

- Jest nieważne.

- Jest czekaniem. Zmartwię panią. Ta choroba nie mija. Wciąż się myśli: "Zaraz, już zaraz zacznę żyć". Już, już, jeszcze jeden tekst napiszę, jedne zajęcia poprowadzę i zaczynam żyć.
— Marek Bieńczycki w rozmowie z Magdaleną Kicińską, "Mieszkam w Republice Nie Tutaj", Wyborcza.pl Magazyn 14.03.15
Reposted from1923 1923 vianiespokojna-dusza niespokojna-dusza
5113 122f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

October 28 2019

8189 2550 500

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan vialexxie lexxie
7212 642f 500
Reposted fromrisky risky vialexxie lexxie

October 23 2019

7132 a5d3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
6396 d093 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
6403 6bc5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

October 22 2019

Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej. 
— Charles Bukowski
Reposted fromfelicka felicka viafreeway freeway
5839 6374 500
Reposted frompiehus piehus viakillthemwithsmile killthemwithsmile
5415 26ac 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
0440 f781 500

ggeology:

Rhodochrosite, Quartz and Chalcopyrite 

„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie”.
— Konstanty Ildefons Gałczyński
Reposted frompaniwer paniwer viawszystkodupa wszystkodupa

October 11 2019

0333 c02b 500
pls do although it might be difficult
Reposted fromwooles wooles vialiona liona

October 07 2019

2763 762d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

October 06 2019

2211 e180
Reposted fromEtnigos Etnigos
- Jak ją rozpoznam?
- Po tym, że gdy stanie przed tobą, będziesz wiedział. Po prostu będziesz wiedział, że to ona. Każda twoja część ciała będzie do niej rwać, stracisz kontrolę nad emocjami. Dokonasz rzeczy do jakich nigdy dla nikogo byś się nie posunął. Zapragniesz ją kochać w każdym miejscu o każdym czasie. Będziesz chciał by była tylko twoja. Bo wszystko od niej się zaczyna i na niej się kończy.
- Brzmi strasznie.
- Powiem Ci coś więcej. Nie daj jej odejść. Poczujesz to tylko raz i tylko do jednej kobiety.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafreeway freeway

October 05 2019

Reposted fromuhuh uhuh viaeskapiza eskapiza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl