Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

9441 a63d
Reposted fromNajada Najada viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
4985 1e1e
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viaoll oll
5030 a703
Reposted fromamatore amatore viamyszkaminnie myszkaminnie

March 25 2017

To bez sensu, bo każdy następny związek jest taki sam. Po co przechodzić przez to samo jeszcze raz? Znowu te tańce godowe. A później znów kryzys, masakra. Nie wierzę w związki, w których zawsze jest idealnie. Skoro my sami nie wiemy o sobie wszystkiego, to jak możemy mieć wiedzę o drugiej osobie? Ja bym chciał poznać kobietę, z którą jestem, a to nie jest proces obliczony na pięć, dziesięć czy piętnaście lat. A skoro odbijam się w niej jak w lustrze, to poznając ją, poznaję siebie. Chciałbym uczynić relację z nią możliwie najbardziej pełną, czerpać z niej maksymalnie dużo wiedzy o sobie. Gdybym zmieniał partnerki, nigdy bym tego nie osiągnął, bo przerabiałbym tę samą lekcję i dochodził do tego samego punktu. Mam poczucie, że im głębiej wchodzimy w kogoś, tym głębiej wchodzimy w siebie, więc to interesujące, że ta konfrontacja działa pozytywnie na jedną i na drugą stronę.
— Więckiewicz
Reposted fromrenioo renioo viakudlaty kudlaty
3272 6765 500
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"

March 24 2017

2181 e46a 500
Reposted fromzniszcze zniszcze viagosiuuaam16 gosiuuaam16
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna.
— Eckhart Tolle
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viafelicka felicka

March 23 2017

5356 f159
Reposted fromstayopen stayopen viaso-so so-so

March 20 2017

8017 2267 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viamhsa mhsa

March 19 2017

3592 3f55 500
Reposted fromamatore amatore viaolakocie olakocie
4949 4286 500
Reposted frommental-cat mental-cat viaesperer esperer
8315 25f3 500
Reposted fromsoulwax soulwax viapiehus piehus
2527 2d4f
Rapi Kaur
Reposted frommefir mefir viawinnym-swiecie winnym-swiecie
9220 b50f 500

thcrstlshp:

Awesome reflection work by @the_hula! #streetart #reflection #water #truths #perspective #art #thehula https://www.instagram.com/p/BQVwcikBWXp/

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaszszsz szszsz
5848 97e6
Reposted fromnyaako nyaako viaretro-girl retro-girl
6383 b29a
Reposted fromshitsuri shitsuri viaimpressive impressive

March 18 2017

3767 6ac4

March 17 2017

Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft vianoticeable noticeable

March 16 2017

8293 baff 500
Reposted fromkyte kyte viaCajmel Cajmel
2600 444c
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaCajmel Cajmel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl